des. 13

ROSTRES RETALLATS, LAURA PINYOL RIUS

Exposició

Del 16 al 23 de desembre de 2023,  a la Biblioteca Verge de Montserrat del Bruc.

Laura Pinyol Rius, és coordinadors d’exposicions al Museu del Disseny i graduada en Conservació i Restauració de béns culturals. Apassionada per les arts manuals, en els últims anys ha treballat molt amb el paper com a material, tant amb les peces d’aquesta exposició, els anomenats “papers cuts” o “retallatas”, com en bijuteria.
A l’exposició, dividida en àmbits, entre els quals hi ha les seves primeres peces, la sèrie “Noies al Museu”, reflex de la seva feina. També trobem diferents figures retallades, que reflecteixen la diversitat ètnica i cultural.