des. 12

CONCERT DE L’AULA DE CANT CLÀSSIC DE L’EMMDE “CANTE DIEM”

Concert MagnifiCANT a Vivaldi, Mozart i Rutter

Després d’haver hagut de renunciar a causa de la pandèmia a les primeres dates en les que estava anunciat el nostre concert, el grup vocal Cante Diem es proposa dur a terme el concert que porta per nom MagnifiCANT a Vivaldi, Mozart i Rutter. Magnifiquem, donem importància a través de l’obra del magnificat, a tres autors que en el seu moment en varen composar un. A banda, el títol porta implícita la paraula CANT, de la nostra aula.

Com es pot observar, el nostre projecte consta de 3 Magníficats d’una durada d’uns 15 minuts cada un. Passarem pel barroc, pel classicisme i posteriorment per l’actualitat (Rutter és un compositor gal·lès encara viu). Globalment es podrà observar l’evolució estilística i formal dels diferents períodes a través d’una mateixa obra; un magníficat, és a dir, una obra religiosa que emfatitza la imatge de la verge Maria.