Butlletí informatiu número 20

6 d'octubre de 2020 no comments Associacio EBC Categories Blog de notícies i novetats, Butlletins Informatius

Butlletí informatiu número 20, del setembre de 2020.

Aquest butlletí ha estat editat pel l’Associació El Bruc amb la Cultura, amb la intenció de difondre
les activitats que s’han fet i que es faran en un futur, però també per generar un espai de debat i
discussió de diferents punts de vista al respecte de la cultura en el sentit més ampli.
Les opinions aparegudes en aquest butlletí són responsabilitat de les persones que les signen.
L’Associació El Bruc amb La Cultura no hi té necessàriament un parer coincident.
Podeu enviar-nos suggeriments, opinions, divergències, idees, cartes:
elbrucamblacultura@gmail.com

 

Butlletí informatiu núm.20