maig 04

BUTLLETÍ INFORMATIU NÚMERO 2

Butlletí informatiu número 2, del maig de 2013.

Aquest butlletí ha estat editat pel l’Associació El Bruc amb la Cultura, amb la intenció de difondre les activitats que s’han fet i que es faran en un futur, però també per generar un espai de debat i discussió de diferents punts de vista al respecte de la cultura en el sentit més ampli.

Les opinions aparegudes en aquest butlletí són responsabilitat de les persones que les signen.

L’Associació El Bruc amb La Cultura no hi té necessàriament un parer coincident.

Podeu enviar-nos suggeriments, opinions, divergències, idees, cartes:
elbrucamblacultura@gmail.com